Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry
Postiosoite: Ounasvaarantie 15, 96400
Rovaniemi Käyntiosoite: Ounasvaarantie 15, 96400 Rovaniemi

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

 Puheenjohtaja Kalle Rantanen

Rekisterin vastuuhenkilö

Rahastonhoitaja Erkki Viero

Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Puheenjohtaja Kalle Rantanen ja rahastonhoitaja Erkki Viero

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Erkki Viero, Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry puh. 0400 698 974

Rekisterin nimi

Jäsen- ja osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Laskutus ja tiedottaminen seuran toiminnasta.

Rekisterin pitämisen peruste

Tarvitaan toiminnan pyörittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero) Jäsenyyteen liittyvät tiedot kilpailijat ja toimihenkilöt

Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Paikallinen tietokanta ilmoittautumisten rekisteröintiin ja yhteystietojen tallentamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään sekä alle 18-vuotiailta huoltajalta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Manuaalinen aineisto on käytössä vain tietosuojavaltuutetulla ja tuhotaan käyttämisen jälkeen välittömästi. Sähköinen jäsen- ja osallistujarekisteri on suojattu käyttäjäsalasanoin ja rekisteriin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

  • tietojen tarkastusoikeus
  • tietojen korjaaminen ja poistaminen
  • tietojen käsittelyn rajoittaminen – tietojen siirto-oikeus
  • vastustamisoikeus

Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava Erkki Viero, Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry puh. 0400 698 974 

Virheen oikaisu

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).

Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan: Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry Tietosuojavastaava Erkki Viero, Tanssiurheiluseura Revontulitanssijat ry puh. 0400 698 974, Ounasvaarantie 15, 96400 Rovaniemi